Ένα κομμάτι σύρμα θερμαίνεται και διαστέλλεται

Μία απλή κατασκευή για τη μελέτη της θερμικής διαστολής ενός κομματιού σύρματος

Wire_thermal_expansion_a.JPG

Υλικά που χρειαζόμαστε

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License