Ένα κομμάτι σύρμα θερμαίνεται και διαστέλλεται

Μία απλή κατασκευή για τη μελέτη της θερμικής διαστολής ενός κομματιού σύρματος

Wire_thermal_expansion_a.JPG

Υλικά που χρειαζόμαστε

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License