Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου & Θερινό Σχολείο "Inspiring Science Education" (ISE) 2016 "Σχολικοί κήποι και παρτέρια"

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου “Inspiring Science Education” 2015-16

GreeNet_Summer_school_8.jpg

Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 το Ευρωπαϊκό Έργο “Inspiring Science Education” [ISE] (http://www.inspiringscience.eu) [Grant agreement no: 325123] διοργανώνει ένα διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου. Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα: «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων».
Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο .pdf της προκήρυξης του διαγωνισμού, που έχει ενεργούς τους συνδέσμους (links).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί εστιάζεται κυρίως σε δύο άξονες δράσεων, καθώς και σε ενδεχόμενους συνδυασμούς τους. Στον ένα άξονα, περιγράφονται εκπαιδευτικά σενάρια με δραστηριότητες σχολικού κήπου ή/και παρτεριών για την καλλιέργεια φυτών και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Στον άλλο άξονα, περιγράφονται δραστηριότητες διάθεσης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μέσα από ποικίλες δράσεις επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμού δράσεων μπορεί να είναι η παραγωγή λαχανικών στο σχολικό κήπο και η διάθεσή τους στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα/αγορά ή σε ένα ανταλλακτικό παζάρι με άλλα σχολεία, ή ακόμα η παραγωγή σαπουνιών με αρωματικά φυτά (βότανα) από τα παρτέρια και η διάθεσή τους ως τοπικά προϊόντα ή/και η ευρύτερη προώθησή τους μέσα από ένα διαδικτυακό τόπο όπως το Agroweb (http://agroweb.ea.gr/el).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σε προηγούμενα σχολικά έτη ενδέχεται να έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στις δράσεις του “Inspiring Science Education” [ISE] ή εκ νέου ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα (https://goo.gl/FcjAjT), για να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, μέχρι τις 22 Απριλίου 2016.

Επίσης, για τη δημιουργία και κατάθεση του σεναρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή τους (και των σχολείων τους) στην Πύλη του ISE (http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/my-school-garden-o-sholikos-moy-kipos-70514) και η χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool) του ISE.
Αρχικά, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου μπορεί να αναπτυχθεί και να αναρτηθεί τοπικά, μέσα από καταγραφές κειμένου και παρουσιάσεις σε ιστοσελίδες, blogs και wikis των σχολείων και σε δεύτερη φάση, τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια μπορούν να αναρτηθούν ή/και να διασυνδεθούν με την παραπάνω κοινότητα ή τις υποκοινότητες που θα προκύψουν κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των εκπαιδευτικών σεναρίων είναι η 10η Ιουνίου 2016.

Έπειτα από τη διαδικασία της κρίσης, θα επιλεγούν τα δέκα (10) καλύτερα σενάρια και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα θερινό σχολείο που θα γίνει στην Κρήτη, στο διάστημα 24-28 Ιουνίου 2016, με θέμα «Πράσινες δράσεις και σχολικοί κήποι», με καλυμμένα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους.

Η διαδικασία κρίσης και η επιλογή των σχολείων θα γίνει από επιτροπή του Ι.Ε.Π. με κριτήρια όπως τα ακόλουθα:

 • Ποιότητα: το σενάριο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να έχει μια καλή δομή.
 • Καινοτομία: το σενάριο πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ή/και προσεγγίσεις.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: να παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίζουν εναλλακτικές επιλογές δράσης και έκφρασης, ώστε να δείξουν τι έχουν διερευνήσει και τι έχουν μάθει.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης: παροχή εναλλακτικών επιλογών εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές.
 • Παιγνιώδη χαρακτήρα: το σενάριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χαρά της μάθησης και τη δημιουργική ψυχαγωγία της γνώσης.
 • Χρήση ψηφιακών πηγών και κοινοτήτων του ISE.
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών.
 • Έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία με ομάδες.
 • Ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων: ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη, βελτίωση θεσμών, μετανάστευση, ένταξη και επανένταξη, υγεία, περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη, αειφορία, δημοκρατικό σχολείο κλπ.
 • Συμπερίληψη ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες
 • Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με το σενάριο ή την εφαρμογή του: κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την ανάπτυξη του σεναρίου, κόστος εργασίας, κλπ.
 • Δικτύωση: συνεργασία μεταξύ ομάδων, τάξεων, σχολείων εντός και εκτός της επικράτειας.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες φαίνεται να υπάρχει ένα κίνημα αναβίωσης των σχολικών κήπων, το οποίο δείχνει να έχει μια παγκόσμια διάσταση. Αν κοιτάξει κανείς στο διαδίκτυο μπορεί να βρει σύγχρονους οδηγούς εφαρμογής και διαχείρισης σχολικών κήπων, εγχειρίδια βιολογικών καλλιεργειών για σχολικούς κήπους, εγχειρίδια κομποστοποίησης κ.α.
Δείτε ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Παράδειγμα ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σεναρίου από τον αντίστοιχο περυσινό διαγωνισμό:
http://portal.opendiscoveryspace.eu/el/edu-object/kalliergontas-idees-ston-kipo-toy-sholeioy-831309
Δείτε εισαγωγικά μια εκπαιδευτική προσέγγιση για το σχολικό κήπο:
http://efepereth.wikidot.com/garden-intro
και ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης για τους σχολικούς κήπους (ανανεώνονται διαρκώς):
http://efepereth.wikidot.com/garden-resources
Κοινότητα εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στο facebook με πάνω από 2700 μέλη:
https://www.facebook.com/groups/1587449181539164

Δείτε παρακάτω: α) τον κατάλογο των 41 σχολείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το διαγωνισμό, β) τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού για τα 19 Σχολεία που υπέβαλαν εκπαιδευτικά σενάρια και διακρίθηκαν και γ) το Πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου που ακολούθησε, 24-29 Ιουνίου 2016 (Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου)


Expression_of_interest_41_schools.jpg School_gardens_Contest_Results_2015-2016.jpg Summer_school_schedule_2016.jpg
Εκδήλωση ενδιαφέροντος_41 σχολεία Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2016 Το Πρόγραμμα του θερινού σχολείου 2016

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο από το Θερινό Σχολείο 2016 - Σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο από το Θερινό Σχολείο 2016 - Εργαστήρια που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο από το Θερινό Σχολείο με τις απόψεις Εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, 24-29 Ιουνίου 2016

cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License