Θερινό Σχολείο ISE & GreeNET 2015 "Σχολικοί κήποι και παρτέρια"

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου “Inspiring Science Education” & "GreeNET" 2014-15

Το Ευρωπαϊκό έργο “Inspiring Science Education” [ISE] διοργανώνει ένα διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου. Στις δράσεις του ISE συμμετέχουν από την Ελλάδα: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών του ΕΚΠΑ, το δίκτυο ΜΕΝΟΝ, η εταιρία VELTI, η εταιρία SETapps και η Ελληνογερμανική Αγωγή, η οποία συντονίζει τις προσφερόμενες σε εθνικό επίπεδο δράσεις.

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με το ακόλουθο θέμα: «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων». Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί εστιάζεται κυρίως σε δύο άξονες δράσεων, καθώς και σε ενδεχόμενους συνδυασμούς τους. Στον ένα άξονα, περιγράφονται εκπαιδευτικά σενάρια με δραστηριότητες σχολικού κήπου ή/και παρτεριών για την καλλιέργεια φυτών και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Στον άλλο άξονα, περιγράφονται δραστηριότητες διάθεσης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μέσα από ποικίλες δράσεις επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμού δράσεων μπορεί να είναι η παραγωγή λαχανικών στο σχολικό κήπο και η διάθεσή τους στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα/αγορά ή σε ένα ανταλλακτικό παζάρι με άλλα σχολεία, ή ακόμα η παραγωγή σαπουνιών με αρωματικά φυτά (βότανα) από τα παρτέρια και η διάθεσή τους ως τοπικά προϊόντα ή/και η ευρύτερη προώθησή τους μέσα από ένα διαδικτυακό τόπο όπως το Agroweb (βλ. σχετικά στο http://agroweb.ea.gr/el).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις των Ευρωπαϊκών έργων “Open Discovery Space” [ODS] και “Inspiring Science Education” [ISE]. Επίσης, για τη δημιουργία και κατάθεση του σεναρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή τους (και των σχολείων τους) στην Πύλη του ISE (http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/my-school-garden-o-sholikos-moy-kipos-70514) και η χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool) του ISE. Αρχικά, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου μπορεί να αναπτυχθεί και να αναρτηθεί τοπικά, μέσα από καταγραφές κειμένου και παρουσιάσεις σε ιστοσελίδες, blogs και wikis των σχολείων και σε δεύτερη φάση, τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια μπορούν να αναρτηθούν ή/και να διασυνδεθούν με την παραπάνω κοινότητα ή τις υποκοινότητες που θα προκύψουν κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των εκπαιδευτικών σεναρίων είναι η 1η Ιουνίου 2015.

GreeNet_garden_logo_fb_2.jpg

Η κριτική επιτροπή θα συστηθεί από τους ελληνικούς εταίρους του ISE και θα αξιολογήσει τις συμμετοχές με βάση τα παρακάτω ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά:

 • Ποιότητα: το σενάριο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να έχει μια καλή δομή.
 • Καινοτομία: το σενάριο πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ή/και προσεγγίσεις.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: να επιτρέπεται π.χ. στους μαθητές να προσεγγίζουν εναλλακτικές επιλογές δράσης και έκφρασης, ώστε να δείξουν τι έχουν μάθει.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης: παροχή εναλλακτικών επιλογών εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές.
 • Παιγνιώδη χαρακτήρα: το σενάριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χαρά της μάθησης και τη δημιουργική ψυχαγωγία της γνώσης.
 • Χρήση ψηφιακών πηγών και κοινοτήτων του ODS και ISE.
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών.
 • Έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία με ομάδες.
 • Ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων: ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη, βελτίωση θεσμών, μετανάστευση, ένταξη και επανένταξη, υγεία, περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη, αειφορία κλπ.
 • Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών, των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με το σενάριο ή την εφαρμογή του: κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την ανάπτυξη του σεναρίου, κόστος εργασίας, κλπ.
 • Δικτύωση: συνεργασία μεταξύ ομάδων, τάξεων, σχολείων εντός και εκτός της επικράτειας.

Έπειτα από τη διαδικασία της κρίσης, θα επιλεγούν τα δέκα (10) καλύτερα σενάρια και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα θερινό σχολείο που θα γίνει στην Κρήτη (Ρέθυμνο), στο διάστημα 21-25 Ιουνίου 2015, με θέμα «Ο Σχολικός Κήπος: Μία Διαχρονική Διαθεματική Προσέγγιση για τα Ελληνικά Σχολεία», με καλυμμένα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους. Παρόμοιο θερινό σχολείο είχε διεξαχθεί πριν τρία χρόνια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Natural Europe”, στο Πάνορμο, 15 χμ. ανατολικά του Ρεθύμνου (πρβλ. σχετικά στο https://www.youtube.com/watch?v=leupRKP9DeY).

Δείτε παρακάτω τους/τις εκπαιδευτικούς που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό με τα αντίστοιχα σχολεία τους, καθώς και το Πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου που ακολούθησε, 21-25 Ιουνίου 2015 (Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου)


Educational_Scenario_Contest_2015_results.jpg Summer_school_ISE_GreeNet_2015_Page_1.jpg Summer_school_ISE_GreeNet_2015_Page_2.jpg
Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2015 Το Πρόγραμμα του θερινού σχολείου (α) Το Πρόγραμμα του θερινού σχολείου (β)

Δείτε παρακάτω ενδεικτικές φωτογραφίες από το Θερινό Σχολείο του Διαγωνισμού (Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και σχολικός κήπος)

cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License