Ήχος Ε΄ τάξης

ΦΕ1: Πώς παράγεται ο ήχος

ΦΕ2: Διάδοση του ήχου

ΦΕ3: Ανάκλαση του ήχου

ΦΕ4: Απορρόφηση του ήχου

ΦΕ5: Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας

ΦΕ6: Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License