Ήχος Ε΄ τάξης

ΦΕ1: Πώς παράγεται ο ήχος

ΦΕ2: Διάδοση του ήχου

ΦΕ3: Ανάκλαση του ήχου

ΦΕ4: Απορρόφηση του ήχου

ΦΕ5: Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας

ΦΕ6: Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License