Εισαγωγή για το Πανηγύρι της Επιστήμης

Το «Πανηγύρι της Επιστήμης» είναι μια μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της σύνθεσης της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης προσέγγισης, που επιδιώκει να διαμορφώσει μια θετική στάση των παιδιών για τις φυσικές επιστήμες. Μέσα από τη διαπραγμάτευση ενός θέματος που ξεκινά από τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των παιδιών, οργανώνεται μια διερεύνηση, ένα ταξίδι στο μαγευτικό κόσμο της γνώσης, με οδηγούς τα παιδιά και συνοδοιπόρους και αρωγούς τους εκπαιδευτικούς. Η διαδικασία κορυφώνεται με τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, ενός πανηγυριού, όπου παρουσιάζονται οι εργασίες των παιδιών, τα πειράματα και οι κατασκευές τους. Δείτε ενδεικτικά 3 παραδείγματα Πανηγυριών της Επιστήμης από το Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Δείτε παρακάτω μερικά κείμενα για τα Πανηγύρια της Επιστήμης

Science_fair_Constantinou_et_al.Cyprus_2004.jpg
Το Πανηγύρι της Επιστήμης. Παν/μιο Κύπρου (2004)
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License