Βιβλία για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Παρακάτω υπάρχουν τα ".pdf" αρχεία τριών σημαντικών εκθέσεων, οι οποίες καθορίζουν την Ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες σε όλες τις βαθμίδες. Οι εκθέσεις αυτές είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

report-rocard-on-science-education_en.jpg Sci_Ed_in_Europe_Report_Final.jpg Science_Education_Policy-making.jpg
Science Education Now / Rocard Report (2007) Science Education in Europe (2008) UNESCO Science Education Policy-making (2008)

Ακολουθούν κείμενα της UNESCO για εξοπλισμό εργαστηρίων φυσικών επιστημών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με χαμηλό κόστος, για τις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο …

UNESCO_Low_cost_equipment_a.jpg UNESCO_Low_cost_equipment_1986_b.jpg UNESCO-UNEP_Environmental_education_21.jpg UNESCO_Resource_Kit_2000+.jpg
Εξοπλισμός χαμηλού κόστους (1986α) Εξοπλισμός χαμηλού κόστους (1986β) UNESCO-UNEP Περιβαλλοντική Εκπαίδευση UNESCO-UNEP Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

The non-profit organisation Science on Stage Deutschland (SonSD) establishes a network for German science teachers, promoting exchange with pedagogues from other European countries. It organises workshops and training programmes to disseminate interesting experiments and
new teaching concepts from all over Europe in Germany. The organisation invites teachers working on particularly interesting projects to participate in the international education festival “Science on Stage”, hosted by the seven largest multinational research organisations in Europe. The organisation promotes scientific and technical education in Germany and in Europe. Join in!
Οι εκθέσεις αυτές είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα και περιέχουν ενδιαφέροντα πειράματα και παρουσιάσεις.

Teaching_Science_in_Europe_1.jpg Teaching_Science_in_Europe_2.jpg Teaching_Science_in_Europe_3.jpg
Διδάσκοντας ΦΕ στην Ευρώπη (1) Διδάσκοντας ΦΕ στην Ευρώπη (2) Διδάσκοντας ΦΕ στην Ευρώπη (3)
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License