Κατασκευάζουμε ... ποτηρολασιχοεκτοξευτήρες

Κατασκευάζουμε με ποτήρια από χαρτί ή φελιζόλ … ποτηρολαστιχοεκτοξευτήρες

rubber_band_boosters_b.JPG

Υλικά που χρειαζόμαστε

  • δύο ποτήρια από φελιζόλ ή δύο χάρτινα ποτήρια (μεσαίου μεγέθους), για κάθε "ποτηρολαστιχοεκτοξευτήρα"
  • λαστιχάκια μεγέθους 20 ή και μικρότερα (όχι όμως τα πολύ μικρά)
  • μαρκαδόρο, ή μολύβι
  • ψαλίδι (μικρό, ενδεχομένως)
  • πολύχρωμους μαρκαδόρους ή μπογιές για διακόσμηση
  • χαρτάκια ή/και χαρτονάκια διαφόρων χρωμάτων για διακόσμηση

Τι θα κάνουμε

Ερωτήματα

;;;

Τι συμβαίνει;


Διδακτική αξιοποίηση

Οι ποτηρολαστιχοεκτοξευτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα σχέδιο ομαδικής εργασίας στην τάξη, στην ενότητα "Ενέργεια" της Ε΄ και της Στ΄ τάξης [Ενέργεια: Φύλλο Εργασίας 1 & 2].

cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License