Σχέδια εργασίας (projects) για τα υλικά σώματα

Σχέδια εργασίας (projects) για την πυκνότητα της Ε΄Δημοτικού

Εικόνα Σχέδιο εργασίας (Project) Βαθμός δυσκολίας
new.gif 7_layers_liquids_density.jpg Στήλη πυκνότητας υγρών με 7 στρώσεις star.gif star.gif star.gif
new.gif PB030051_sample_.JPG Ζαχαρονεροστήλες πυκνότητας star.gif star.gif star.gif
cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License