Σχέδια Εργασίας (projects) για τη Θερμότητα

Σχέδια εργασίας (projects) για τη θερμότητα της Ε΄Δημοτικού

Εικόνα Σχέδιο εργασίας (Project) Βαθμός δυσκολίας
new.gif Wire_thermal_expansion_4-vert.jpg Μια απλή κατασκευή για να μελετήσουμε ένα κομμάτι σύρμα που θερμαίνεται και διαστέλλεται star.gif star.gif star.gif

Σχέδια εργασίας (projects) για τη θερμότητα της Στ΄Δημοτικού

Εικόνα Σχέδιο εργασίας (Project) Βαθμός δυσκολίας
new.gif heat_snake_a.JPG Ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα … και τα φιδάκια της θερμότητας star.gif star.gif star.gif
ball.gif Heat_helix_a.JPG Ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα … και ο έλικας της θερμότητας star.gif star.gif star.gif
ball.gif Heat_boat_a.JPG Ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα … και η βάρκα της θερμότητας star.gif star.gif star.gif
new.gif Heat_carousel_intro.JPG Ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα … και το καρουζέλ της θερμότητας star.gif star.gif star.gif
cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License