Σχέδια εργασίας (projects) για τη μηχανική

Σχέδια εργασίας (projects) για τις δυνάμεις της Ε΄Δημοτικού

Εικόνα Σχέδιο εργασίας (Project) Βαθμός δυσκολίας
New.gif simple_paper_dynamometer.JPG Ένα απλό δυναμόμετρο με χαρτόνι , συνδετήρα και λαστιχάκι Star.gif Star.gif
New.gif reel_dynamometer.JPG Ένα δυναμόμετρο με καρούλι κλωστής μολύβι, συνδετήρα και λαστιχάκι Star.gif Star.gif Star.gif
New.gif two_tube_pieces_dynamometer.JPG Ένα δυναμόμετρο με δύο κομμάτια σωλήνα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συνδετήρες και λαστιχάκι Star.gif Star.gif Star.gif
New.gif friction_study_1.JPG Μια μελέτη για την τριβή με ιστορικές προεκτάσεις: Από τις μελέτες του Leonardo Da Vinci (1452-1519) του 15-16ου αιώνα και τα τραβήγματα κομματιών ξύλου πάνω σε ξύλινες επιφάνειες, στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών του 18ου αιώνα και τον Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), με "την τραχύτητα των επιφανειών" ως πλαίσιο ερμηνείας της τριβής Star.gif Star.gif Star.gif
cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License