Σχέδια εργασίας (projects) για την ενέργεια

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών έχει διεξάγει μια σειρά από εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις για την "ενέργεια".

Δείτε παρακάτω, σε 2 μέρη, μια εξαιρετική ταινία για την Ενέργεια "E=mc2: Einstein's Big Idea", βασισμένη στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του David Bodanis (2000). E = mc2: A Biography of the World's Most Famous Equation. ΝΥ: Walker & Company.

cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License