Σχολικά Εγχειρίδια για τις Φυσικές Επιστήμες του Δημοτικού Σχολείου

Το διδακτικό πακέτο για τις Φυσικές Επιστήμες της Ε' Δημοτικού. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.

E_Workbook.jpg E_Student's_book.jpg E_Teacher's_book.jpg
Τετράδιο Εργασιών Ε' τάξης Βιβλίο Μαθητή Ε' τάξης Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε' τάξης

Το διδακτικό πακέτο για τις Φυσικές Επιστήμες της Στ' Δημοτικού. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.

St_Workbook.jpg St_Student's_book.jpg St_Teacher's_book.jpg
Τετράδιο Εργασιών Στ' τάξης Βιβλίο Μαθητή Στ' τάξης Βιβλίο Εκπαιδευτικού Στ' τάξης

Προηγούμενο διδακτικό πακέτο για τις Φυσικές Επιστήμες της E' Δημοτικού (2001). Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.

exofylloE.jpg E_MeMiaMatiaEx.jpg TeacherexofylloE.jpg
Βιβλίο Μαθητή E' τάξης Με μια ματιά Ε΄ Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε' τάξης

Προηγούμενο διδακτικό πακέτο για τις Φυσικές Επιστήμες της Στ' Δημοτικού (2001). Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.

exofylloSt.jpg St_MeMiaMatiaEx.jpg TeacherexofylloSt.jpg
Βιβλίο Μαθητή Στ' τάξης Με μια ματιά Στ΄ Βιβλίο Εκπαιδευτικού Στ' τάξης
Τα προ-προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών της Ε΄τάξης του Δημοτικού σχολείου. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.
phys-e-1-2000.jpg phys-e-2-2000.jpg phys-e-dask-1997.jpg phys-e-epan-2000.jpg
Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο (1) Ε΄Δημοτικού (2000) Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο (2) Ε΄Δημοτικού (2000) Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Ε΄Δημοτικού_Βιβλίο Δασκάλου (1997) Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Ε΄Δημοτικού_Τετράδιο "Σκέφτομαι και Απαντώ" (2000)
Τα προ-προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.
phys-st-1-2001.jpg phys-st-2-2000.jpg phys-st-dask-2000.jpg phys-st-epan-1999.jpg
Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο (1) Στ΄Δημοτικού (2001) Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο (2) Στ΄Δημοτικού (2000) Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Στ΄ Δημοτικού_Βιβλίο Δασκάλου (2000) Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Στ΄Δημοτικού_Τετράδιο "Σκέφτομαι και Απαντώ" (1999)

Το διδακτικό πακέτο για τις Φυσικές Επιστήμες των Ε' και Στ' τάξεων Δημοτικού: "Φυσική και Χημεία" (1977). Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf, από ψηφιοποίηση του ΙΕΠ.

1_19394.jpg 1_19480.jpg
Φυσική και Χημεία Ε' Δημοτικού (1977) Φυσική και Χημεία Στ' Δημοτικού (1977)
Τα σχολικά εγχειρίδια του Νηπιαγωγείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Κυπριακού Δημοτικού Σχολείου. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.
Science_kindergarten_Cyprus.jpg epistimi_a_fylla_ergasias.jpg epistimi_b_fylla_ergasias.jpg epistimi_c_fylla_ergasias.jpg
Οι ΦΕ στο Νηπιαγωγείο Πρώτα βήματα στην Επιστήμη Α΄ Πρώτα βήματα στην Επιστήμη Β΄ Πρώτα βήματα στην Επιστήμη Γ΄
Τα σχολικά εγχειρίδια των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Κυπριακού Δημοτικού Σχολείου. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.
epistimi_d_fylla_ergasias.jpg epistimi_e_fylla_ergasias.jpg epistimi_st_fylla_ergasias.jpg
Πρώτα βήματα στην Επιστήμη Δ΄ Πρώτα βήματα στην Επιστήμη Ε΄ Πρώτα βήματα στην Επιστήμη Στ΄

Ο Κατάλογος οργάνων και συσκευών του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (2002), ΟΕΔΒ και Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης (2000), ΟΕΔΒ. Το κάθε βιβλίο είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.

Lab_guide.jpg Simple_experiments_guide.jpg
Κατάλογος οργάνων και συσκευών του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License