Θερμότητα Στ' Δημοτικού

ΦΕ1: Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή

ΦΕ2: Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα

ΦΕ3: Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License