Θερμότητα Ε' Δημοτικού

ΦΕ1: Το θερμόμετρο

Σε αυτή την ενότητα έχουμε να πραγματευτούμε για πρώτη φορά το βρασμό του νερού. Καλό θα είναι να γίνει αυτό με ένα ασφαλή τρόπο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ηλεκτρικό μάτι με ένα μικρό τσουκάλι ή ένα διάφανο πυρέξ. Ένας πολύ ενδιαφέρον και ασφαλής τρόπος είναι ο βρασμός του νερού σε ένα γυάλινο ηλεκτρικό βραστήρα, τον οποίο μπορεί να βρει κανείς σε διάφορα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και πολυκαταστήματα (όμοια μπορούμε να κάνουμε και στο ΦΕ5: Βρασμός). Χρειάζεται πάντοτε προσοχή με το βραστό νερό για να αποφύγουμε πιθανά ατυχήματα. Δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βρασμού έτσι, ώστε να τα διακρίνουν τα παιδιά και να μπορούν να "ρίξουν το ρύζι ή τα μακαρόνια στο βραστό νερό", ακριβώς όταν ξεκινήσει να βράζει στην κατσαρόλα ή στο τσουκάλι στο σπίτι τους (γνώση με πρακτικο-βιωματικό αντίκρισμα).

ΦΕ2: Θερμοκρασία θερμότητα: δύο έννοιες διαφορετικές

ΦΕ3: Τήξη και πήξη

ΦΕ4: Εξάτμιση και συμπύκνωση

ΦΕ5: Βρασμός

ΦΕ6: Θρεμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

ΦΕ7: Θρεμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

ΦΕ8: Θρεμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License