Διεθνές δίκτυο "Hands-on Science"

Το διεθνές Δίκτυο "Hands-on Science", 2007- …

hsci_logo_web.jpg

The Hands-on Science Network is a international association (non profit NGO) legally registered in Portugal (NIPC 508050561) and with worldwide intervention. It was established based on the homonimous project supported by the European Commission (Socrates/Comenius 3 project 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3) under the coordination of Prof. Manuel Filipe P. C. M. Costa at the Physics Department of the University of Minho, enroling innitially partners from 10 European countries.

The Hands-on Science Network exists to promote the development of science education and scientific literacy. It encourages a generalized use of innovative active hands-on experimental investigative approaches to science and technology education. In raising the profile and attractiveness of Science in Education, we aim also to increase the desirability of a career in Science for all.

The International Association “Hands-on Science Network” was established in the sequence of the Comenius 3 project “Hands-on Science” partially financed by the European Commission in the frames of the Socrates Program, from October 2003, coordinated by the University of Minho and involving over 200 institutional members from all over the EU. Now the Hands-on Science Network is a non-profit organization legally registered in Portugal. With a broad open understanding of the meaning and importance of Science to the development of our societies, each individual and of the humankind, the main goal of the Network is the development and improvement of science education and scientific literacy by an extended use of investigative hands-on experiments based learning of Science and its applications.

Ξεκινώντας από το Δίκτυο Comenius 3 "Hands-on Science", 2004-2007

Το διεθνές Δίκτυο Hands-on Science (εμπράγματη επιστήμη, θα το αποδίδαμε στα ελληνικά) στηρίζεται πάνω στο ομώνυμο Δίκτυο Comenius 3 (110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3), στο οποίο συμμετείχαν εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, τη χρονική περίοδο 2004-2007, με συντονιστή τον καθηγητή Manuel Filipe P. C. M. Costa από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του Minho, στη βόρεια Πορτογαλία. Κύρια επιδίωξη του Δικτύου Hands-on Science είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και τον επιστημονικό γραμματισμό. Ενθαρρύνει καινοτόμες δραστηριότητες στην εμπράγματη αναζήτηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αναβαθμίζοντας τα περιεχόμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας στο σχολείο επιδιώκεται μία προσέγγιση της κατανόησης των επιστημονικών εννοιών από όλους τους πολίτες και ενισχύεται ταυτόχρονα η ελκυστικότητα μιας επαγγελματικής καριέρας στην επιστήμη. Πολλές από τις εργασίες των εταίρων του Δικτύου εστιάζονται πάνω σε αυτή την κεντρική επιδίωξη και παρουσιάζονται στους συλλογικούς τόμους πρακτικών που ακολουθούν παρακάτω και είναι διαθέσιμοι σε αρχεία .pdf.

Η συμβολή του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο Δίκτυο Hands-on Science, πέρα από τις σχετικές δημοσιεύσεις σε συνέδριά του, εστιάζεται επίσης στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός Σχεδίου Comenius σχολικής σύμπραξης με 5 εταίρους και με θέμα: "Ηλιακή Ενέργεια: ενημέρωση & δράση". Το Σχέδιο αυτό έχει παρουσιαστεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής και αποτελεί μέρος εγκεκριμένης προτάσης για Ευρωπαϊκό προγράμμα του 7ου Προγραμματικού Πλαισίου (FP7), το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου το Δίκτυο Hands-on Science συμμετέχει επίσης ως εταίρος.

Τα διαθέσιμα βιβλία πρακτικών από Συνέδρια του Δικτύου Hands-on Science ακολουθούν παρακάτω. Το κάθε βιβλίο πρακτικών είναι ολόκληρο σε ένα αρχείο .pdf.

HSci_2005_book.jpg HSci_2006_book.jpg HSci_2008_book_b.jpg HSci_2009_book.jpg HSci_2010_book.jpg
Πρακτικά HSci 2005 Πρακτικά HSci 2006 Επιλεγμένες εργασίες HSci 2008 Πρακτικά HSci 2009 Πρακτικά HSci 2010

Οι δημοσιεύσεις από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στους παραπάνω τόμους είναι οι ακόλουθες:

  • Tsagliotis, N. & Fernandes, E. (2006). “Solar Energy - Awareness & Action”: Describing the developments of the 1st year of a Comenius school partnership project. In the proceedings of the 3rd International Conference on “Hands-on Science: Towards a better science education", University of Minho, Braga, Portugal, September 4-9, pp. 416-426. [ISBN 989-9509-50-7].
  • Tsagliotis, N. (2008). A science fair on Solar Energy with 6th grade primary school children in Greece. Στο Costa, MFP, Dorio, JBV, Michaelides, P. & Divjak S. [eds.]. Selected papers on Hands-on Science. Hands-on Science Network, Braga, Portugal, pp. 54-68. [ISBN 978-989-95336-2-2].
  • Tsagliotis, N. (2008). Hands-on science activities for the teaching and learning of mechanical energy with 6th grade primary school children in Greece. Στο Costa, MFP, Dorio, JBV, Michaelides, P. & Divjak S. [eds.]. Selected papers on Hands-on Science. Hands-on Science Network, Braga, Portugal, pp. 193-200. [ISBN 978-989-95336-2-2].
  • Tsagliotis, N. (2008). Mechanical and Solar Energy Projects … in Action. Στο Costa, MFP, Dorio, JBV, Michaelides, P. & Divjak S. [eds.]. Selected papers on Hands-on Science. Hands-on Science Network, Braga, Portugal, pp. 281-286. [ISBN 978-989-95336-2-2].
  • Tsagliotis, N. (2010). Microscope studies in Primary Science: following the footsteps of R. Hooke in Micrographia. Στο M. Kalogiannakis, D. Stavrou & P. Michaelidis (eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Hands-on Science. 25-31 July, Rethymno-Crete, pp. 212–221 [ISBN: 978-989-95095-6-6]. (βλ. σχετικό αρχείο .pdf στα αγγλικά).
cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License