Η ανάπτυξη του σχολικού κήπου

Η ανάπτυξη του σχολικού κήπου άρχισε το φθινόπωρο του 2006 και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

school_garden_aug_2006.JPG school_garden_apr_2009.JPG
Ο "σχολικός κήπος", Αύγουστος 2006 Ο σχολικός κήπος, Απρίλιος 2009

cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License