Περιοδικό "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, σας ενημερώνουμε για την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».

FE_in_Education_Issue_1-horz-vert.jpg

Σκοπός του περιοδικού είναι η βελτίωση της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, και η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των μελών της κοινότητάς μας. Για την επίτευξη του θεωρούμε αναγκαία την ενεργό συμβολή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, των καθηγητών Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Πανεπιστημιακών που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο με την υποβολή εργασιών, προτάσεων, ερωτήσεων, κριτικής, σχολίων, κτλ.

Καλωσορίζουμε εργασίες τριών κατηγοριών:

Α) Θεωρητικές εργασίες, που θα ενημερώνουν τους δάσκαλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους καθηγητές Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις απαντήσεις που διεθνώς δίνονται σήμερα στα ερωτήματα (σε ένα η περισσότερα):

 • Γιατί η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αποτελεί αναγκαιότητα της εκπαίδευσης σήμερα;
 • Τι να συμπεριληφθεί ως περιεχόμενο διδασκαλίας στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών;
 • Πώς να διδαχθεί το συγκεκριμένο περιεχόμενο;
 • Γιατί, Πώς και σε Τι να αξιολογηθούν οι μαθητές;

και επιπλέον

 • Θέματα Φυσικών Επιστημών που συνήθως παρουσιάζονται λανθασμένα σε σχολικά βιβλία.

Είναι επιθυμητό κάθε ένα από τα άρθρα που εμπίπτει σε αυτές τις θεματικές περιοχές να μην ξεπερνά σε έκταση τις 2.500 περίπου λέξεις, χωρίς τις εικόνες ή πίνακες που τυχόν θα περιλαμβάνει.

Β) Εργασίες "της πρώτης γραμμής" που θα παρουσιάζουν καλές ιδέες και πρακτικές άμεσα εφαρμόσιμες και χρήσιμες στην τάξη και θα αναφέρονται:

 • Σε σχέδια εργασίας (πρότζεκτ) Φυσικών Επιστημών που έχουν εφαρμοστεί «επιτυχώς» στη σχολική τάξη
 • Στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Σε συγκεκριμένες πρακτικές αξιοποίησης της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών στην τάξη,
 • Σε πρωτότυπες/καινοτόμες διαδικασίες που έχουν γίνει και αφορούν την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Σε πειράματα Φυσικών Επιστημών, τα οποία κατά προτίμηση δεν απαιτούν εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, που συνδέονται με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη π.χ. πρόσθεση ή αντικατάσταση κάποιου πειράματος σε συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου ή του αντίστοιχου εργαστηριακού οδηγού
 • Σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής που μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένης διδακτέας ύλης.

Ουσιαστικά μέσα από τα άρθρα αυτής της κατηγορίας επιδιώκεται η διάχυση των διδακτικών εμπειριών μας. Είναι επιθυμητό κάθε ένα από τα άρθρα που εμπίπτει σε αυτές τις θεματικές περιοχές να μην ξεπερνά σε έκταση τις 2.500 περίπου λέξεις, χωρίς τις εικόνες.

Γ) Μεταφρασμένα σημαντικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν τη διδασκαλία ενός τουλάχιστον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Η έκταση αυτών των άρθρων θα είναι όση και η έκταση των πρωτότυπων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σχετική αδειοδότηση από τον εκδότη του ξενόγλωσσου άρθρου, με ευθύνη αυτού που υποβάλλει το άρθρο προς δημοσίευση.

Όλες οι εργασίες των δύο πρώτων κατηγοριών που θα υποβάλλονται στο περιοδικό θα γίνονται δεκτές ή όχι για δημοσίευση μετά από διπλή τυφλή κρίση. Από τους συγγραφείς των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για δημοσίευση θα ζητηθεί να στείλουν μια μικρή φωτογραφία τους, τύπου ταυτότητας, και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (50-70 λέξεις). Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού.

Ερωτήσεις, κριτική και σχόλια σε άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό γίνονται δεκτά. Σε περίπτωση σχολίων, αν η συντακτική επιτροπή του περιοδικού κρίνει, οι συγγραφείς που τα υποβάλλουν θα κληθούν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον συγγραφέα του αρχικού άρθρου, και, αν συμφωνήσουν σε ένα κείμενο, αυτό να δημοσιευτεί και με τα δύο ονόματα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα υπάρχει χωριστά το σχόλιο και η απάντηση αν βέβαια αυτή θεωρείται αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση και τα σχόλια θα περνούν από διαδικασία της διπλής τυφλής κρίσης.

Επιπλέον στο περιοδικό θα υπάρχουν:

 • Στήλη αλληλογραφίας, μέχρι 250 λέξεις ανά επιστολή
 • Παρουσίαση και κριτική βιβλίων ή ιστοτόπων σχετικών με το αντικείμενο του περιοδικού, μέχρι 250 λέξεις ανά βιβλίο ή ιστότοπο
 • Ανακοινώσεις επικείμενων συνεδρίων, ημερίδων κτλ σχετικών με το αντικείμενο του περιοδικού
 • Στο τεύχος του Ιουνίου κάθε χρονιάς θα δημοσιεύεται ευρετήριο συγγραφέων και εργασιών που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Αν θα θέλατε να συζητήσουμε οποιαδήποτε άλλη δική σας ιδέα, που να προωθεί τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rg.htua|loocsyhp#rg.htua|loocsyhp

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε σε αρχεία .pdf τα τεύχη του περιοδικού "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση" που έχουν κυκλοφορήσει

FE_in_Education_Issue_1.jpg FE_in_Education_Issue_2.jpg FE_in_Education_Issue_3.jpg
ΦΕ στην Εκπαίδευση, 1ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 2ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 3ο Τεύχος
FE_in_Education_Issue_4.jpg FE_in_Education_Issue_5.jpg FE_in_Education_Issue_6.jpg
ΦΕ στην Εκπαίδευση, 4ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 5ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 6ο Τεύχος
FE_in_Education_Issue_7.jpg FE_in_Education_Issue_8.jpg FE_in_Education_Issue_9.jpg
ΦΕ στην Εκπαίδευση, 7ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 8ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 9ο Τεύχος
FE_in_Education_Issue_10.jpg FE_in_Education_Issue_11.jpg FE_in_Education_Issue_12.jpg
ΦΕ στην Εκπαίδευση, 10ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 11ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 12ο Τεύχος
FE_in_Education_Issue_13.jpg FE_in_Education_Issue_14.jpg
ΦΕ στην Εκπαίδευση, 13ο Τεύχος ΦΕ στην Εκπαίδευση, 14ο Τεύχος
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License