Βιβλία για το Περιβάλλον και την Οικολογία

Φύλλα Οικολογίας (Υπουργείο Εσωτερικών, 2009)

Ένα ενδιαφέρον κείμενο με πληροφορίες για πολλά ζητήματα περιβάλλοντος και οικολογίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ενδιαφέρουσες είναι επίσης και οι φωτογραφίες του βιβλίου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευτικά.

Fylla_Oikologias_YpEs_2009.jpg Biodiversity_strategy_2014.jpg
Φύλλα Οικολογίας (ΥΠΕΣ, 2009) Στρατηγική Βιοποικιλότητας (ΥΠΕΚΑ, 2014)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License