Ενέργεια Ε΄ τάξης

ΦΕ1: Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

ΦΕ2: Η ενέργεια αποθηκεύεται

ΦΕ3: Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

ΦΕ4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται

ΦΕ5: Τροφές και ενέργεια

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License