Ενέργεια Ε΄ τάξης

ΦΕ1: Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

ΦΕ2: Η ενέργεια αποθηκεύεται

ΦΕ3: Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

ΦΕ4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται

ΦΕ5: Τροφές και ενέργεια

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License