Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Νεκτάριος Τσαγλιώτης
N_T_lab.JPG

Ο Νεκτάριος Τσαγλιώτης είναι εκπαιδευτικός-ερευνητής στο πεδίο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Εργάζεται στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου ΦΕ τα τελευταία 15 χρόνια. Παρέχει επιμορφωτικό και υποστηρικτικό έργο στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την εργαστηριακή πρακτική και τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των διδακτικών πακέτων "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" για τις φυσικές επιστήμες της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και έχει υπάρξει επιμορφωτής εκπαιδευτικών στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, στα Νέα Προγράμματα Σπουδών και ξανά στα Προγράμματα Σπουδών για τις φυσικές επιστήμες στο Δημοτικό (2022). Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτικός-ερευνητής σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Έργα/Προγράμματα. Ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου στις ΦΕ, την έρευνα σχολικής τάξης, την εφαρμογή και προώθηση καινοτόμων δράσεων, καθώς επίσης για τη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης στις φυσικές επιστήμες μέσα από σχέδια εργασίας, απλά πειράματα, κατασκευές και παιχνίδια. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους.

Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Philosophy, ΜPhil)

Tsagliotis, N. (1997). Aspects of Conceptual Change of 10-11 year-old children in England and in Greece: The concept of frictional force. Unpublished MPhil Thesis. The Nottingham Trent University, Nottingham, UK. αρχείο .pdf

Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, έπειτα από σπουδές, με υποτροφία του συγκεκριμένου ιδρύματος και με θέμα: "Όψεις της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά 10-11 χρονών στην Αγγλία και στην Ελλάδα: η έννοια της δύναμης της τριβής".
Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ, 17-11-1998.

Δημοσιεύσεις στα ελληνικά

Τσαγλιώτης, Ν. (2017). Παιχνίδια που πηγαινοέρχονται με λαστιχάκια, για τη διδασκαλία και μάθηση της ενέργειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στα Πρακτικά του 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: "Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 7-9 Απριλίου, σσ. 1050-1055 [ISBN 978-960-86978-3-6]. αρχείο .pdf

Πήλιουρας, Π., Κολιός, Ν., Σταμούλης, Ε., Τσαγλιώτης, Ν., Πλακίτση, Κ., Σέρογλου, Φ. (2017). Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη Φύση των Φυσικών Επιστημών βασισμένο στην πλατφόρμα Moodle. Στα Πρακτικά του 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: "Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 7-9 Απριλίου, σσ. 85-90 [ISBN 978-960-86978-3-6]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν., Σταμούλης, Ε., Κολιός, Ν., Πήλιουρας, Π. & Πλακίτση, Κ. (2016). Μια διερεύνηση στον ηλεκτρομαγνητισμό μέσα από την (ανα)κατασκευή του «ηλεκτρομαγνητικού στροφέα» του Faraday με απλά υλικά. Στα Πρακτικά του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 14-16 Οκτωβρίου, σσ. 483-494 [ISBN: 978-960-86791-6-0]. αρχείο .pdf

Πήλιουρας, Π., Σταμούλης, Ε., Τσαγλιώτης, Ν. & Πλακίτση, Κ. (2016). Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Φύση των Φυσικών Επιστημών. Στα Πρακτικά του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 14-16 Οκτωβρίου, σσ. 463-472 [ISBN: 978-960-86791-6-0]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2015). Από την έρευνα και ανάπτυξη του διδακτικού περιεχομένου στην ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: η περίπτωση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Το Σύγχρονο Σχολείο μέσα από το πρίσμα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική», Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), Ηράκλειο, 24-26 Απριλίου, Τόμος Α', σσ. 462-471. [ISBN: 978-618-81896-2-1]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2015). Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά … αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες. Στο Καλαϊτζίδης, Δ. (επιμ.) «Σχολικές Ανακυκλω-δημιουργίες». Αθήνα, Αειφόρο Σχολείο: Aeiforum, σσ. 193-205 [ISBN: 978-618-81332-1-1]. (Διαθέσιμο στο URL: < http://www.aeiforum.eu/images/ekdoseis/Sxolikes_Anakyklw_Dimiourgies.pdf >). αρχείο .pdf

Καλαϊτζιδάκη, Μ., Κόλλιας, Β., Τσαγλιώτης, Ν., Σταύρου, Δ. & Gatt, S. (2015). Εμπειρίες από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση – ευρωπαϊκό πρόγραμμα PriSciNet. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου (υπό έκδοση).

Τσαγλιώτης, N., Τσίγκρης, Μ., Σταύρου, Δ. & Καλαϊτζιδάκη, Μ. (2014). Ήχοι. Στο Καλαϊτζιδάκη, Μ. (επιμ.) (2014). Δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 3-11 ετών. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pri-Sci-Net. Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, σσ. 81-89 [ISBN: 978‐960‐7143‐42‐6]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2014). Μελέτες μικροσκοπίου στο δημοτικό σχολείο: εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Hooke!. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, Τεύχος 4ο, σσ. 21-30, [ISSN 2241-7680]. (Διαθέσιμο στο URL: < http://physcool.web.auth.gr/index.php/2014-09-22-08-09-05/4 >). αρχείο .pdf

Σταύρου, Δ., Καλαϊτζιδάκη, Μ., Μιχαηλίδης, Γ. Π. Αναγνωστάκης, Σ., Μαργαρίτης, Α., Τσαγλιώτης, Ν. & Τσίγκρης, Μ. (2013). Εργαστήριο 1: Καινοτόμες Πειραματικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 26-28 Απριλίου, σσ 1100-1106 [SBN: 978-618-80580-2-6]. (Διαθέσιμο στο URL: < http://www.enephet.gr/library/praktika/2013-praktika.pdf >). αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2013). Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, Τεύχος 1ο, σσ. 77-78. [ISSN 2241-7680] (Διαθέσιμο στο URL: < http://physcool.web.auth.gr/index.php/2014-09-22-08-09-05/1 >). αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2006). Μια διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση της ηλιακής ενέργειας με παιδιά της Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη, Τεύχος 18, σσ. 26-34, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. [ISSN 1109-6039]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2005). «Ηλιακή Ενέργεια; Ναι, Ευχαριστώ!» Ένα ΣΠΠΕ με παιδιά της Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου, το οποίο συνδυάζει τυπικές και μη τυπικές διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Στα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ισθμός Κορίνθου, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005, σσ. 1430-1439. [ISBN 960-7475-34-8 σε ηλεκτρονική μορφή στο CD-ROM των Πρακτικών] αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2001). Η συμβολή της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία της έννοιας της τριβής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσπάθεια ένταξης μιας μελέτης στο μοντέλο SHINE. Στα Πρακτικά του Συμποσίου «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6-8 Απριλίου, σσ. 44-54. [ISBN 960-8183-20-0]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (2000). Οι χάρτες εννοιών ως εργαλεία αναπαράστασης και αναδιοργάνωσης της γνώσης: παραδείγματα από την έννοια της μηχανικής ενέργειας με παιδιά της Ε’ Δημοτικού. Στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3-5 Μαΐου, σσ. 98-107 (Τόμος ΙΙ). [ISSN Σειράς 9963-8519-3-2 & ISSN Τόμου ΙΙ 9963-8519-5-9]. αρχείο .pdf

Τσαγλιώτης, Ν. (1998). Πτυχές της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά της Ε΄ Δημοτικού: η έννοια της δύναμης της τριβής. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 29-31 Μαΐου, σσ. 370-376. [ISBN 960-7577-24-8]. αρχείο .pdf

Δημοσιεύσεις στα αγγλικά

Melissourgou, E., Kassari N., Manoukaraki, I., Melissourgos, G., Awir A., Vergaki I, Dramitinos Y., Delilai A., Yazi L. (group of 6th grade pupils) & Nektarios Tsagliotis (teacher-mentor) (2019). Companion Planting in the school garden. "Open Schools Journal for Open Science", the OSOS Project Journal, Vol. 2, No. 2, pp.1-9. [ISSN 2623-3606] αρχείο .pdf [DOI: https://doi.org/10.12681/osj.20220]

Tsagliotis, N. (2015). School Gardens: Promoting Actions for building innovative learning communities of practice. In the proceedings of the EDEN "Open Classroom 2015: Open Discovery Space - Transforming Schools into innovative learning Organizations". Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece, 18-21-September, pp. 80-85. [ISBN 978-615-5511-06-6]. (Volume at URL: < http://issuu.com/edensecretariat/docs/occ_2015_athens_proceedings_web >). αρχείο .pdf και αρχείο από τα Prpceedings, pp. 111-119

Gatt, S., Byrne, J., Rietdijk, W., Tunnicliffe, D., Kalaitsidaki, M., Stavrou, M., Tsagliotis, N., Gaudiello, I., Zibetti, E, Scheersoi, A., Krämer P., & Papadouris, Ν. (2014) Adapting IBSE materials across Europe: experiences from the Pri.Sci.Net FP7 Project. In C.P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: "Science Education Research For Evidence based Teaching and Coherence in Learning". Part 16, co-ed. P.Kariotoglou and T. Russell, pp. 22-33, Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association, pp. 2961-2072. [ISBN: 978-9963-700-77-6]. (Available here) & αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2012). Build your own microscope: following in Robert Hooke’s footsteps, Science in School, Vol. 22, pp. 29-35. [ISSN 1818-0353]. (Διαθέσιμο στο URL: < http://www.scienceinschool.org/print/2695 >). αρχείο .pdf

Seroglou, F., Dossis, S., Kanderakis, N., Koliopoulos, D., Koulountzos, V., Papadopoulos, P., Paraskevopoulou, E., Piliouras, P., Tsagliotis. N. & Vleioras, G. (2011). Developing and using evaluation research tools for science teaching cases informed by the History and Philosophy of Science. In F. Seroglou, V. Koulountzos & A. Siatras (Eds.) Proceedings of the 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference ‘Science and Culture: Promise, Challenge and Demand’, 687-696, Thessaloniki: Epikentro (Διαθέσιμο στο URL: < http://dkoliopoulos.gr/el/wp-content/uploads/2012/03/B3.pdf >). αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2010). Microscope studies in Primary Science: following the footsteps of R. Hooke in Micrographia. In M. Kalogiannakis, D. Stavrou & P. Michaelidis (Eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Hands-on Science. 25-31 July, Rethymno-Crete, pp. 212–221 [ISBN: 978-989-95095-6-6]. (Διαθέσιμο στο URL: < http://www.clab.edc.uoc.gr/HSci2010 >). αρχείο .pdf

Koulouris, P., Sotiriou, S., Chrysafidou E., Tsagliotis, N., Neofotistos, G. (2009). Deploying Broadband-based Infrastructure and E-Learning Services to Enhance Social Networking and Teachers Professional Development in Remote Rural Schools. Paper presented at the annual Conference of the “European Distance and E-Learning Network” (EDEN), 10-13 June, Gdansk, Poland (Διαθέσιμο στο URL: < http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=410 >). αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2008). A set of 20 hands-on investigations, activities and constructions on solar energy applications. Developed under the “Solar Energy - Awareness & Action” [SEAA] Comenius school partnership project, 2005-2008. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2008). A science fair on Solar Energy with 6th grade primary school children in Greece. In Costa, MFP., Dorio, JBV., Michaelides, P. & Divjak S. [eds.]. Selected papers on Hands-on Science. Hands-on Science Network, Braga, Portugal, pp. 54-68. [ISBN 978-989-95336-2-2]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2008). Hands-on science activities for the teaching and learning of mechanical energy with 6th grade primary school children in Greece. In Costa, MFP., Dorio, JBV., Michaelides, P. & Divjak S. [eds.]. Selected papers on Hands-on Science. Hands-on Science Network, Braga, Portugal, pp. 193-200. [ISBN 978-989-95336-2-2]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2008). Mechanical and solar energy projects … in action. In Costa, MFP., Dorio, JBV., Michaelides, P. & Divjak S. [eds.]. Selected papers on Hands-on Science. Hands-on Science Network, Braga, Portugal, pp. 281-286. [ISBN 978-989-95336-2-2]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. & Fernandes, E. (2006). “Solar Energy - Awareness & Action”: Describing the developments of the 1st year of a Comenius school partnership project. In the proceedings of the 3rd International Conference on “Hands-on Science: Towards a better science education", University of Minho, Braga, Portugal, September 4-9, pp. 416-426. [ISBN 989-9509-50-7]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2005). Approaching conceptual change in the teaching and learning of mechanical and solar energy with 6th grade primary school children in Greece. In Fischer, H.E. (Ed.) Developing Standards in Research on Science Education, London: Taylor & Francis, pp. 221-227. [ISBN 0-415-3839-0]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2004). Conceptual change in the teaching and learning of solar energy with 6th grade primary school children in Greece. Paper presented at the EARLI 4th European Symposium on “Conceptual Change: Philosophical, Historical, Psychological and Educational Approaches”, Delphi, 19-23 May. αρχείο .pdf

Buck, P., Clément P., Goedhart M.J., Gräber, W., Kaper, W.H., Koballa, T., Linder, C., Marton, F., Schwedes H., Spiliotopoulou, V., Tsagliotis, L.Ν. & Vogelezang M. (2003). On the methodology of 'phenomenography' as a science education research tool. In Psillos, D. et al. (Eds.). Science Education Research in the Knowledge-Based Society, Dordrect: Kluwer AP, pp. 31-41. [ISBN: 978-94-017-0165-5]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (2001). Conceptual Change within a Phenomenographic Approach: The concept of mechanical energy with 5th grade children in Greece. In the Proceedings of the Third International Conference of the European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), Aristotle University of Thessaloniki, August 21-25. In the Proceedings pp. 121-123. [ISBN Set 960-243-577-1 & ISBN Vol. I 960-243-578-X]. αρχείο .pdf

Tsagliotis, N. (1999). Approaching conceptual change through a constructivist teaching intervention with 10-11 year-old children, in England and in Greece: the concept of frictional force. In the Proceedings of the Second International Conference of the European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), August 31-September 4, IPN Kiel, Germany, pp. 297-299. αρχείο .pdf

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License